השאירו פרטים

אבחון ליקויי למידה

מהו אבחון ליקוי למידה? (נקרא גם "אבחון לקות למידה"). מתי צריך לעשות? מה מטרת האבחון? מי אלו שצריכים לגשת לאבחון כזה ומה עושים באבחון זה?
אבחון ליקויי למידה

"אבחון ליקויי למידה" או "אבחון לקות למידה" הוא אבחון חיוני שיש לבצע בהקדם לאחר שמתקבלים סימנים על כך שאדם (ברוב המקרים, תלמיד) לא ממצה את יכולותיו והוא חווה כישלונות חוזרים ונשנים על אף שהצוות החינוכי בבית ספרו מסייע לו בקשיים שהוא חווה וההתקדמות שלו איטית בהרבה משאר בני גילו. כאשר מבחינים שהפער בינו לבין בין גילו גדל ייתכן והסיבה לכך היא לא אי הרצון או חוסר ההשקעה של התלמיד להצליח בלימודים, שכן במקרים כאלו ישקיעו המורים מאמצים רבים ויתפלאו לגלות שהתלמיד בכל זאת לא מצליח ליישר קו עם שאר התלמידים למרות שהוא זוכה לסיוע.

במקרים כאלו, יש סבירות גבוהה שלתלמיד יש קשיים נוספים, קשיים אלו מתגלות במקרים כלקויות הלמידה שלו. במידה ואבחון לקויות למידה לא מבוצע בהקדם האפשרי, עלול להיווצר נזק לתלמיד בכך שהוא מקבל תגובות שליליות מהסובבים לו על כך שהוא לא משקיע מספיק או לא מתאמץ למרות שזו לא בהכרח הסיבה, תגובות אלו עלולות לדחוף את התלמיד למצב התגוננות ולשינויים שליליים בהתנהגות שלו עקב כך. את האבחון יש לבצע במכון אבחון מוסמך על ידי מאבחן שהוסמך לכך על ידי משרד החינוך.

מטרת האבחון היא לבדוק אם יש לתלמיד לקויות למידה על ידי סדרת אבחונים שכוללות יכולות קריאה וכתיבה ולבדוק מה הם הקשיים וגם החוזקות של התלמיד בהתאם לסיבת הפניה שבגינה פנו הוריו של הילד או בגינה המליצו הצוות החינוכי לבצע את האבחון. לאחר האבחון, ייתן הבוחן את המלצותיו במטרה לעזור לתלמיד, להורים ולצוות החינוכי למצוא את הדרך הנכונה ולהתוות לתלמיד תכנית לימודים שתתאים לו ותתרום לו בכך שהוא יוכל למצות את הפוטנציאל שלו על הצד הטוב ביותר.

תוקפו של אבחון ליקוי למידה הוא 5 שנים וברוב המקרים תלמידים מבצעים אותו פעמיים, פעם אחת בתחילת בית הספר היסודי כשרק מתגלים הקשיים ופעם נוספת בתקופת התיכון כשהתלמיד רוצה לקבל סיוע מגופים רשמיים כגון משרד החינוך ולקבל את ההתאמות להם הוא זכאי בבחינות הבגרות. התאמות אלו נועדו כדי ליצור שוויון הזדמנויות בין התלמידים, ולעזור לתלמידים להפגין את הידע שלהם במבחנים ללא המגבלות שנובעות מלקות הלמידה.

למעלה